Termente si Conditii

DENTALINE MEDICAL SERVICES S.R.L

Site-https://www.dentaline-clinic.ro

 1. DISPOZIȚII GENERALE

 

1.1     Prezentul document constituie contractul dintre dumneavoastră, în calitate de Utilizator al website-ului www.dentaline-clinic.ro și INOVATIE IN ARHITECTURA S.R.L., în calitate de proprietar al site-ului (în continuare „Site-ul” sau „Platforma”).

1.2     Prin accesarea, navigarea și utilizarea site-ului www.dentaline-clinic.ro confirmați faptul că ați luat la cunoștință Termenii și Condițiile, îi acceptați, înțelegeți și respectați pe deplin. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții atrage obligația de a înceta, de îndată, accesarea Site-ului.

1.3     Prevederile din acești Termeni și Condiții se aplică pentru întreaga durată de utilizare, durată care se reînnoiește cu fiecare accesare a Site-ului.

1.4     Prezentul document are rolul de a expune scopul Site-ului, a stabili condițiile de utilizare a acestuia, stabilește drepturile și obligațiile fiecărei părți, precum și limitele de răspundere ale acestora.

1.5     Compania își rezervă dreptul de a actualiza forma și continutul site-ului fără o notificare prealabilă a vizitatorilor. Prezenții Termeni si Conditii pot fi de asemenea modificați fără o notificare prealabilă în acest sens, intrând în vigoare din momentul publicării lor pe site. Vizitatorii au obligația de a verifica periodic informațiile prezentate în clauzele acestor Termeni și Condiții.

 

 1. CINE SUNTEM?

 

2.1     Website-ul este proprietatea companiei DENTALINE MEDICAL SERVICES S.R.L (în continuare „Compania”) este o societate română, constituită conform legii române, cu sediul social în mun. București, str. Calea Văcărești, nr. 356-358 B, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/20855/2017, având CIF 38627547 (denumită în continuare ,,DENTALINE” sau ,,Compania”.

 

 1. 3. DREPTURI DE AUTOR

 

3.1     Drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la textele, imaginile, sunetele, programele software, graficele, butoanele, elementele de grafica web, scripturi si /sau orice alte date, precum și orice alte materiale din interiorul acestui site sunt proprietatea exclusivă a Companiei.

3.2     Nici o reproducere a oricărei părți a acestui site nu poate fi vândută sau distribuită în scopuri comerciale și nici nu poate fi modificată sau folosită în alte lucrări, publicații sau site-uri, fie că este vorba de un format electronic sau tipărit. Compania nu acordă vizitatorilor acestui site nici un fel de licență sau drept asupra materialelor postate și/sau descărcate de pe site, precum nici în ceea ce privește conținutul și structura platformei.

3.3     Acele informații care sunt puse la dispoziție de Companie pentru a fi vizualizate și descărcate sunt destinate exclusiv pentru uz personal, necomercial si doar sub condiția păstrării în aceste materiale a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și/sau a altor anunțuri de proprietate intelectuală.

3.4     Folosirea fara acordul scris a oricaror elemente sau componente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții generale va conduce în mod automat la anularea dreptului de a utiliza site-ul, precum și la distrugerea/returnarea imediată de către Utilizator a tuturor materialelor descărcate și/sau imprimate și plata de despăgubiri. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuala puteti folosi adresa de mail contact@dentaline-clinic.ro.

3.5     Utilizatorul se obligă să sesize de îndată Compania asupra (i) nerespectării prezentelor condiții generale, (ii) oricăror încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală aferente conținutului site-ului, precum și asupra (iii) utilizării în scop comercial a materialelor disponibile pe acesta in cazul in care Utilizatorul are cunostinte/detine informatii referitoare la asemenea situatii. Sesizările pot fi transmise utilizând datele din secțiunea site-ului intitulată Contact.

 

 1. CONȚINUTUL SITE-ULUI

4.1.    Site-ul este o platformă de prezentare a serviciilor stomatologice oferite de echipa de experți a Clinicii Dentaline.

4.2.  Compania vă pune la dispoziție pe Site toată gama de servicii oferite, prețuri, cazuri (before & after), secțiune de blog cu informații relevante din domeniul stomatologic.

 

 1. 5. CONDUITA UTILIZATORULUI

 

5.1     Prin accesarea site-ului vă obligați să respectați normele legale în vigoare, să acționați invariabil în conformitate cu bunele moravuri și să nu distrugeți în niciun fel reputația și drepturile Companiei sau ale altor Utilizatori.

 • Nu este permisă utilizarea acestui site:
 1. în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă;
 2. în orice scop care nu este permis de lege;
 3. în orice mod care încalcă drepturile oricărei persoane sau entități, inclusiv drepturile lor de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi private sau contractuale;
 4. pentru a distribui reclame de orice fel sau post sau să comunicați in alt mod orice material sau mesaj fals sau inșelător de orice fel, inclusiv cu privire la concurenți, potențiali concurenți etc. (includem aici și comentarii defăimătorii, review-uri lăsate cu intenția de a crea o imagine negativă, comentarii care nu reflectă realitatea,);
 5. în orice mod care, cu intenție sau fără, hărțuiește, amenință sau intimidează orice alt Utilizator sau vizitator;
 6. în orice mod care indiferent dacă este cu intenție sau fără, promovează sau incită la, rasism, violență, ură sau vătămarea fizică sau morală de orice fel;
 7. în orice mod care este abuziv, defăimător, obscen, jignitor sau explicit sexual;
 8. să accesați sau să încercați să accesați date ale altor Utilizatori ai Site-urilor, să pătrundeți sau accesați oricare dintre măsurile de securitate referitoare la Site-uri sau să sondați, să scanați sau să testați vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea sau să incălcați sau să evitați orice securitate sau măsuri de autentificare;
 9. să introduceți orice program malware, virus sau alt program software (vierme) dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea Site-urilor, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, denial of services, worms, cai troieni, viruși sau orice alt software sau hardware cu acest scop;
 10. să solicitați sau să furnizați servicii ilegale;
 11. să colectați informații despre alți Utilizatori sau vizitatori fără acordul lor;
 12. să promovați sau să sprijiniți sau să solicitați implicarea in orice altă platformă sau cauză politică, religioasă (recunoscută ca organizată sau neorganizată), cult sau sectă de orice fel.

 

 1. 6. LINK-URI CĂTRE PLATFORME EXTERNE

 

6.1     Compania poate utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri exploatate de către terți, cu acordul acestora. În cazul în care dumneavoastră le accesați, nu suntem responsabili pentru modalitatea în care le utilizați, nu garantăm și nu răspundem pentru nicio aplicație/platformă/website pentru care furnizăm link-uri prin intermediul website-ului www.dentaline-clinic.ro. În acest caz aveți obligația de a consulta Termenii și Condițiile, precum și Politicile fiecărei platforme externe.

6.2     În cazul în care aplicații/platforme/website-uri terțe oferă link-uri către conținutul www.dentaline-clinic.ro nu înseamnă implicit că avem o legătură cu website-ul respectiv sau să prezumați asocierea sau afilierea noastră la/cu acele aplicații/platforme/website-uri.

 

 1. 7. LIMITE ALE RĂSPUNDERII 

 

7.1     Compania nu recunoaşte, în mod expres, nicio garanţie, explicită sau implicită, privind Site-ul şi utilizarea acestuia de către dumneavoastră.

7.2     Companianu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește informațiile prezentate pe site.

7.3     Compania nu poate fi făcută răspunzătoare pentru vreo pierdere, distrugere, sau cheltuială care pot decurge din accesul sau utilizarea prezentului site. De asemenea, aceasta nu răspunde pentru opiniile exprimate, conținutul ofensator, inadecvat, obscene sau ilegal sau limbajul folosit de Utilizatori. Totodată, nu răspundem pentru daunele produse din accesarea sau utilizarea informațiilor sau datelor din articolele și documentele afișate pe site și nu oferă niciun fel de garanții pentru veridicitatea acestora.

7.4     Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze Compania în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un tert rezultată din utilizarea site-ului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirect sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) și/sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Companie ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

7.5     Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un produs sau serviciu oferit de un terţ sau la care se face reclamă sau al oricărui website este conectat la acesta sau este prezentat pe orice banner sau material publicitar, și nici nu va fi responsabil pentru efectuarea vreunei tranzacţii între dumneavoastră şi terţi furnizori de produse sau servicii.

7.6     Nu vom fi răspunzători pentru nici un fel de pagube directe sau indirecte, care includ, fără limitare, pagube pentru pierderea de profituri, clientelă, date sau alte pierderi derivate din:

(a)  utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul;

(b)  declaraţii sau conduită a oricărui terţ în ceea ce priveşte Site-ul;

(c)  inexactităţi, greşeli sau erori de conţinut;

(d)  leziuni personale sau daune aduse proprietăţii, indiferent de natura acestora, derivate din accesul şi utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului;

(e)  orice defecte de program, viruşi, „cai troieni” sau entităţi similare, care pot fi transmise Site-ului sau prin acesta de către un terţ;

 

 1. 8. PUBLICITATEA 

 

8.1     Compania poate afisa reclame la produsele ori serviciile din oferta sa precum și la produse ori servicii apartinand terților. Prin utilizarea paginii www.dentaline-clinic.ro si prin acceptarea Termenilor si Condițiilor de utilizare, precum și a Politicii de confidențialitate, vă exprimați în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

 

 

 1. 9. MODIFICĂRI

 

9.1     Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul Termenilor și Condițiilor de utilizare, fără o notificare anterioară a utilizatorului.

9.2     Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al platformei, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic. În aceste condiții, acceptați că vă puteți afla în imposibilitatea accesării sau utilizării platformei pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior.

9.3     Informațiile din acest site au fost introduse cu scopul de transmite informații actualizate. Compania nu garantează ca informațiile conținute în acest site nu conțin erori şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor neconcordanțe.

9.4     Compania își rezerva dreptul de a face schimbări, corecturi și îmbunătățiri în prezentul site, atunci cand consideră ca este cazul și fără o notificare prealabilă.

 

 

 1. 10.  CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE

 

10.1   Se asigură confidențialitatea tuturor informațiilor, de orice natură, pe care utilizatorii le vor furniza pe pagina Companiei sau reprezentanților acestora.

10.2   Pentru mai multe detalii referitoare la confidenţialitatea datelor, prelucrarea și stocarea acestora, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate afișată pe site.

10.3   Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Companiei. Cu toate acestea, încearcă să depună toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea platformei.

10.4   Compania recomandă Utilizatorului să verifice în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea site-ului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

10.5   Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor Companiei sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

 

 1. 11. FORȚA MAJORĂ

 

11.1   Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Compania nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o intarziere și/sau eroare în conținutul furnizat rezultand direct sau indirect din cauze care nu depinde de voința sa.

11.2   Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la Companie, lipsa funcționarii conexiunii la Internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Companiei, erorile de operare, precum și cazurile de forță majoră stipulate de legislația română în vigoare.

 

 1. 12. LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI LITIGII

 

12.1   Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României.

12.2   Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României şi în afara acestuia (în alte state), în masura în care condițiile tehnice permit acest lucru. Compania nu oferă nicio garanție conform căreia site-ul se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează platforma din afara României, o face pe riscul său, fiind singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului pe care se află.

12.3   În caz de apariție a oricărui litigiu referitor la raportul contractul sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi solutionat pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența exclusivă a instanțelor judecătorești de la sediul Companiei.

12.4   În cazul declarării vreuneia din clauzele prezentul Document nulă sau inaplicabilă, restul clauzelor vor continua să își producă efectele, iar clauză declarată nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită de o nouă clauză care să reflecte cât mai apropiat cu putință voința Companiei.

 

 1. 13. SUPORT

13.1   Pentru orice întrebări sau sesizări, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@dentaline-clinic.ro sau la numărul de telefon 0736333666.

Prezentele Termene și Condiții au fost actualizate în data de 20 mai 2021.