Politica de confidentialitate

Site-https://www.dentaline-clinic.ro

Cuprins:

 1. Dispoziții generale
 2. Detalii despre compania noastră
 3. Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării
 4. Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării
 5. Mecanisme și utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor
 6. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs.
 7. Cum colectăm datele
 8. Securitatea informațiilor
 9. Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European
 10. Drepturile dvs. asupra datelor personale
 11. Confidențialitatea minorilor
 12. Principii ale politicii
 13. Modificări

 

 1. Dispoziții generale

 

1.1 Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societății DENTALINE MEDICAL SERVICES SRL (în continuare „Societatea”). Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidențialitate, integritate şi transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră.

 

1.2 Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport cu specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele în mediul online, pe Site. În măsura în care sunteți clientul nostru vă vom pune la dispoziție detalii despre Politica noastră de confidențialitate completă la sediul nostru.

 

1.3 Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

 

1.4 Toți utilizatorii au acces gratuit pe website-ul https://www.dentaline-clinic.ro/ cu condiția respectării acestei politici de confidențialitate. Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor – GDPR (Regulament (EU) 2016/679).

 

 1. Detalii despre compania noastră

 

2.1 DENTALINE MEDICAL SERVICES S.R.L (în continuare „Compania”) este o societate română, constituită conform legii române, cu sediul social în mun. București, str. Calea Văcărești, nr. 356-358 B, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/20855/2017, având CIF 38627547 (denumită în continuare ,,DENTALINE” sau ,,Compania”).

2.2 Compania acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginii de internet https://www.dentaline-clinic.ro/ („Site-ul”).

2.3 Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii https://www.dentaline-clinic.ro/

 1. Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

 

 

Momentul prelucrării Data prelucrată Scopul prelucrării Perioada de retenție Temeiul prelucrării Unde se stochează Transfer
3.1 Accesarea siteului 3.1.1 Log-ul serverului web Asigurarea securității rețelei IT 6 luni respectarea obligațiilor legale – Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 679/2016 Server-ul site-ului de hosting nu
3.1.2 cookies*
3.2 Contact prin email 3.2.1 Email și orice alte date de identificare prezente în acesta Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței. Doar atât timp cât vor fi necesare și cel mult un an, în măsura în care nu există caracter litigios. este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) în format electronic, pe server nu
3.3 Contact prin telefon 3.3.1 număr telefon + date furnizate în conversație Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței  Nu sunt înregistrate apelurile. consimțământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) nu nu
3.4 Completarea formularului de Contact de pe Site Prenume, nume, email, telefon, motivul programării (consultație, albire, etc) Pentru a vă oferi serviciile solicitate. Pentru o perioadă de o lună de la momentul trimiterii formularului de contact. consimțământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) în format electronic, pe server nu

 

 

 

*3.1.2 pentru mai multe informații despre cookies vă rugăm consultați politica noastră pentru cookies.

 

3.9 Criterii pentru stabilirea perioadelor de păstrare

 

Datele se vor stoca pentru perioada minim necesară îndeplinirii scopului, luând în considerare următoarele:

 • scopul și utilizarea informațiilor dvs. atât în ​​prezent, cât și în viitor (spre exemplu, dacă este necesar să continuăm stocarea acelor informații pentru a continua să ne îndeplinim obligațiile în baza unui contract cu dvs. sau să vă contactăm în viitor);
 • dacă avem o obligație legală de a continua prelucrarea informațiilor dvs. (cum ar fi orice obligații de păstrare a înregistrărilor impuse de legea sau reglementările relevante);
 • dacă avem orice temei pentru a continua prelucrarea informațiilor (cum ar fi consimțământul dvs.);
 • nivelurile de risc, cost și responsabilitate implicate în continuarea deținerii informaț

 

3.10 Dacă primim informații despre dvs. din greșeală

 

Dacă primim din greșeală informații despre dvs. de la o parte terță și/sau nu avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge informațiile dvs.

 

 

 1. Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

 

Website-ul www.dentaline-clinic.ro nu colectează date cu caracter sensibil.

 

 1. Mecanisme și utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor

 

5.1 Utilizăm mecanisme automate de luare a deciziilor pe website-ul nostru. Nu considerăm că acest lucru are un efect juridic asupra dvs. sau vă afectează într-un mod similar.

 

5.2 Aveți dreptul să vă opuneți utilizării noastre de mecanisme automate de luare a deciziilor și profilare descrise în această secțiune. Puteți face acest lucru prin renunțarea la cookie-uri și la tehnologii similare, în conformitate cu metoda descrisă în secțiunea relevantă din această politică de confidențialitate. Dacă nu doriți ca noi să vă procesăm adresa IP reală (de obicei adresa IP atribuită de Furnizorul de servicii de Internet) atunci când vizitați site-ul nostru, puteți utiliza o rețea virtuală privată (VPN) sau un serviciu gratuit.

 

5.3 Puteți afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare (inclusiv baza legală pentru utilizarea lor) și cum să renunțați la acestea în politica privind cookie-urile, disponibilă pe Site.

 

 1. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs.

 

Această secțiune stabilește circumstanțele în care vom dezvălui datele dvs. unor părți terțe și orice alte scopuri suplimentare pentru care utilizăm datele dvs.

 

6.1 Dezvăluirea datelor dvs. furnizorilor de servicii

 

6.1.1 Dezvăluirea și utilizarea informațiilor dvs. din motive legale

 

 1. Indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice către o autoritate competentă.

 

Dacă supectăm că a avut loc un comportament criminal sau potențial, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactăm o autoritate competentă, cum ar fi poliția. Ar putea fi cazul, de exemplu, dacă suspectăm comiterea unei fraude sau a unei infracțiuni cibernetice sau dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate față de noi sau față de terți.

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv pentru prevenirea criminalității sau a activității criminale suspectate (cum ar fi frauda).

      2. În legatură cu un litigiu sau o procedură juridică sau potențial juridică

Este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dvs. dacă suntem implicați într-un litigiu cu dvs. sau cu o parte terță, de exemplu, fie pentru a soluționa litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: soluționarea litigiilor sau a eventualelor litigii.

 

III. Pentru respectarea continuă a legilor, reglementărilor și altor cerințe legale

 

Vom utiliza și procesa informațiile dvs. pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații, dacă primim una.

Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea unei obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Obligația legală: obligațiile legale de a divulga informații, stabilite în sarcina noastră prin acte normative interne sau internaționale (de exemplu sub forma unui acord internațional pe care România l-a semnat).

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesul legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Interes legitim: în cazul în care obligațiile legale fac parte din legile unei alte țări și nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem un interes legitim de a respecta aceste obligații.

 

 1. Cum colectăm datele

 

7.1 Colectăm datele dvs. cu caracter personal, în mod direct de la dumneavoastră, spre exemplu, atunci când ne trimiteți un email sau completati formularul de contact.

 

7.2 Colectăm datele dvs. cu caracter personal și în mod automat. Atunci când utilizați serviciile noastre de pe site-ul Companiei, colectăm informații prin intermediul cookie-urilor și prin logarea activității dvs. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați politica de cookies.

 

 1. Securitatea datelor dumneavoastră

8.1 Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor pe care le prelucrăm.

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 • Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.
 • (ii) Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.
 • Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu se conformează politicilor privind protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane.
 • Măsuri tehnice specifice. Am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure că securitatea datelor lor este protejată. Adoptăm măsuri ncesare în vederea protecției datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive și accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. Aceste măsuri includ dar nu se limitează la:
 • formarea și comunicarea politicilor și a practicilor corespunzătoare;
  • restricționarea accesului și monitorizarea clădirii, sistemelor și fișierelor – instalarea sistemului antiefracție, intervenţia în caz de alarmă este asigurată de o firmă de protecţie şi pază;
 • măsuri de ordin tehnic – montarea fișetelor și securizarea acestora;
 • monitorizarea sistemelor, aplicațiilor IT prin mijloace tehnice și sisteme de semnalizare (inclusiv firewalluri, protocoale de internet, fișiere de acces e-mail etc.), utilizarea parolelor personale pentru accesarea bazei de date, a registrului privind evidența serviciilor medicale și fișelor pacienților etc.
 • cerințe de autorizare pentru acordarea accesului la datele cu caracter personal și doar acelor persoane care trebuie să le cunoască în scopurile de mai sus:
 1. v) Back-up-uri şi audituri de securitate. Lucrăm pentru a proteja sistemele noastre de acces sau modificarea neautorizată sau accidentală ale datelor dumneavoastră și de alte posibile amenințări la adresa securității acestora. Realizăm arhive (back-up-uri) zilnice, pe care le păstrăm securizat pentru minimum șase (6) luni. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. De asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienţilor noştri şi ale altor persoane.

(vi) Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm.

(vii) Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

(viii) Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / pseudoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

(ix) Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.
Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, Dentaline nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

8.2 Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin e-mail sau prin orice altă modalitate), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

 

8.3 Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dvs. ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

 

 1. Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European (în continuare “SEE”)

 

9.1 Datele dvs. nu vor fi transferate către țări din afara SEE.

 

 

 1. Drepturile dvs. asupra datelor personale

 

10.1 Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal pe care îl puteți contacta în legătura cu orice chestiune legată de prelucrarea datelor dvs., precum și pentru exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: contact@dentaline-clinic.ro.

 

10.2 Sub rezerva anumitor restricții, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unei solicitări scrise sau a unui e-mail catre dataprotection@DENTALINE.com

 

 • să solicitați acces la informațiile dvs. și informații referitoare la utilizarea și prelucrarea informațiilor dvs.;
 • să solicitați corectarea sau ștergerea datelor dvs.;
 • să solicitați limitarea utilizării datelor dvs.;
 • să primiți informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat și dreptul de a transfera informațiile respective unui alt controlor de date (inclusiv unui controlor de date terță parte);
 • să obiectați asupra procesării datelor dvs. în anumite scopuri (pentru mai multe informații, consultați secțiunea de mai jos intitulată “Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri”);
 • să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor dvs. în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dvs. de a utiliza sau de a prelucra aceste informaț Vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării datelor dvs. pe baza consimțământului dvs. înainte de momentul la care vă retrageți consimțământul.

 

10.3 De asemenea, puteți depune o plângere legată de prelucrarea datelor dvs. la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

 

10.4 Verificarea identității dvs. în cazul în care solicitați acces la informațiile dvs.

 

În cazul în care solicitați acces la informațiile dvs., suntem obligați prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a vă proteja informațiile și pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la informațiile dvs.

 

10.5 Cum vă verificăm identitatea?

 

10.5.1 În cazul în care dispunem de informații adecvate despre dvs. în baza de date, vom încerca să verificăm identitatea dvs. utilizând aceste informații.

10.5.2 Dacă nu este posibil să vă identificăm pe baza acestor informații sau dacă nu avem informații suficiente despre dvs., este posibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă putea verifica identitatea înainte de a vă putea oferi accesul la datele dvs.

10.5.3 Vom putea confirma informațiile exacte de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanțele specifice date, dacă și când faceți o astfel de solicitare.

 

10.6 Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

 

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unui e-mail către contact@dentaline-clinic.ro:

 

 • să obiectați la utilizarea sau la prelucrarea informațiilor de către noi pentru a îndeplini o sarcină în interes public sau în interesul nostru legitim, inclusiv la analizarea sau la prezicerea comportamentului dvs. pe baza informațiilor dvs.
 • să obiectați la utilizarea sau la prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct (inclusiv orice profil pe care îl implicăm în legătură cu acest marketing direct)

 

10.7 Pentru mai multe informații despre modul în care puteți obiecta la utilizarea datelor colectate prin intermediul modulelor cookie și tehnologiilor similare, consultați politica noastră privind cookie-urile.

 

 1. Confidențialitatea minorilor

 

11.1 Prelucrăm date ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani, doar cu acordul reprezentantului legal, pentru desfășurarea în condiții optime a serviciilor contractate de către reprezentanții legali ai minorilor.

 

11.2 Este posibil să primim informații referitoare la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani prin fraudarea sau înșelăciunea unui terț. Dacă suntem înștiințați despre acest lucru, de îndată ce vom verifica informațiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obține imediat consimțământul reprezentantului legal pentru a utiliza aceste informații sau, dacă nu putem obține acest consimțământ, vom șterge informațiile de pe serverele noastre. Dacă doriți să ne anunțați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 16 ani, vă rugăm să faceți acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@dentaline-clinic.ro.

 

 1. Principiile pe care se bazează politica noastră de protejare a datelor:

 

 1. a) Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 2. b) Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 3. c) Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 4. d) Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
 5. e) Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 6. f) Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 7. g) Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 8. h) Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 9. i) Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

 

 1. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

 

13.1 Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

 

13.2 Modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate

 

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

 

13.3 Modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau a scopurilor pentru care procesăm informațiile dvs.

 

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a utiliza informațiile dvs. pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial.

 

Această politică a fost actualizată ultima data la data de 21.05.2021.